Πιστοποίηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το Κτήμα Γεροβασιλείου

31 Αυγ. 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Κτήμα Γεροβασιλείου έχει πιστοποιηθεί με το σήμα ETHOS για την Εταιρική Κοινωνική του Ευθύνη, εφαρμόζοντας πρακτικές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ηθικής και υπεύθυνης διακυβέρνησης.

''''                                                                                                              

Το ETHOS είναι ένα Πρότυπο Αξιολόγησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων, που εκπονήθηκε από κοινού από το CSR HELLAS και την EUROCERT.

Δείτε περισσότερα