Αρχείο διακρίσεων

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται μόνο στην αγγλική γλώσσα.


831DISTINCTIONS
2021

Silver Medal

Viognier, 2019
Drinks Business & Spirits Business Spring Blind Tasting, UK
2020

Gold Medal

White, 2019
Asia Wine Trophy, Korea
2020

Gold Medal

Red, 2018
Asia Wine Trophy, Korea
2020

Silver Medal

Xinomavro, 2019
Asia Wine Trophy, Korea
2020

Silver Medal

Syrah, 2018
Syrah du monde, France
2020

Silver Medal

Syrah, 2017
Syrah du monde, France
2020

Among the 50 Great Greek Wines

Malagousia, 2019
50 Great Greek Wines 2020, Greece
2020

Among the 50 Great Greek Wines

Sauvignon Blanc, 2018
50 Great Greek Wines 2020, Greece
2020

Gold Medal

White, 2019
Decanter World Wine Awards, UK
2020

Gold Medal

Viognier, 2018
Decanter World Wine Awards, UK
2020

Gold Medal

Malagousia from overripe grapes, 2016
Decanter World Wine Awards, UK
2020

Silver Medal

Malagousia, 2019
Decanter World Wine Awards, UK
2020

Silver Medal

Sauvignon Blanc, 2018
Decanter World Wine Awards, UK
2020

Silver Medal

Museum Collection White, 2018
Decanter World Wine Awards, UK
2020

Silver Medal

Museum Collection White, 2017
Decanter World Wine Awards, UK
2020

Silver Medal

Xinomavro, 2019
Decanter World Wine Awards, UK
2020

Silver Medal

Evangelo, 2017
Decanter World Wine Awards, UK
2020

Bronze Medal

Avaton, 2017
Decanter World Wine Awards, UK
2020

Bronze Medal

Syrah, 2017
Decanter World Wine Awards, UK
2020

Double Gold Medal

Malagousia, 2019
Balkans Interantional Wine Competition, Bulgaria
2020

Double Gold Medal

Museum Collection White, 2019
Balkans Interantional Wine Competition, Bulgaria
2020

Gold Medal

Viognier, 2018
Balkans Interantional Wine Competition, Bulgaria
2020

Gold Medal

Avaton, 2017
Balkans Interantional Wine Competition, Bulgaria
2020

Gold Medal

Evangelo, 2017
Balkans Interantional Wine Competition, Bulgaria
2020

Silver Medal

Syrah, 2017
Balkans Interantional Wine Competition, Bulgaria