Αρχείο διακρίσεων

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται μόνο στην αγγλική γλώσσα.


672DISTINCTIONS
2019

Silver Medal

Sauvignon Blanc, 2018
Concours Mondial de Bruxelles 2019, Switzerland
2019

Silver Medal

Museum Collection White, 2017
Concours Mondial de Bruxelles 2019, Switzerland
2019

Silver Medal

Malagousia, 2018
Sommelier Wine Award 2019, UK
2019

Silver Medal

Viognier, 2018
Sommelier Wine Award 2019, UK
2019

Gold Medal

Sauvignon Blanc, 2018
Citadelles du Vin, France
2019

Gold Medal

Viognier, 2018
Citadelles du Vin, France
2019

Silver Medal

White, 2018
Citadelles du Vin, France
2019

Gold Medal

Sauvignon Blanc, 2018
Berliner Wein Trophy 2019, Germany
2019

Gold Medal

Chardonnay, 2017
Berliner Wein Trophy 2019, Germany
2019

Gold Medal

Sauvignon Blanc, 2018
Vinalies Internationales 2019, France
2019

Gold Medal

Evangelo, 2016
Vinalies Internationales 2019, France
2019

Silver Medal

White, 2018
Vinalies Internationales 2019, France
2019

Gold Medal

Museum Collection White, 2017
Mundus Vini Spring Tasting 2019, Germany
2019

Best of Show Greece White

Museum Collection White, 2017
Mundus Vini Spring Tasting 2019, Germany
2019

Gold Medal

Viognier, 2018
Mundus Vini Spring Tasting 2019, Germany
2019

Gold Medal

Chardonnay, 2017
Mundus Vini Spring Tasting 2019, Germany
2019

Gold Medal

Syrah, 2015
Mundus Vini Spring Tasting 2019, Germany
2019

Gold Medal

Evangelo, 2016
Mundus Vini Spring Tasting 2019, Germany
2019

Silver Medal

Sauvignon Blanc, 2018
Mundus Vini Spring Tasting 2019, Germany
2019

Gold Medal

Malagousia, 2018
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2019

Gold Medal

Evangelo, 2016
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2019

Silver Medal

Sauvignon Blanc, 2018
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2019

Silver Medal

Viognier, 2018
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2019

Silver Medal

Museum Collection White, 2017
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2019

Silver Medal

Malagousia from overripe grapes, 2015
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece