Αρχείο διακρίσεων

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται μόνο στην αγγλική γλώσσα.


119DISTINCTIONS
2020

Bronze Medal

White, 2019
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2020

Bronze Medal

Xinomavro, 2019
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2020

Bronze Medal

Sauvignon Blanc, 2018
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2020

Bronze Medal

Avaton, 2017
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2019

Bronze Medal

Malagousia, 2017
Korea Sommelier Wine Awards 2019, Korea
2019

Bronze Medal

Viognier, 2017
Korea Sommelier Wine Awards 2019, Korea
2019

Bronze Medal

Avaton, 2016
Balkans International Wine Competition 2019, Bulgaria
2019

Bronze Medal

Evangelo, 2016
Balkans International Wine Competition 2019, Bulgaria
2019

Bronze Medal

Chardonnay, 2018
Decanter World Wine Awards 2019, UK
2019

Bronze Medal

Red, 2017
Decanter World Wine Awards 2019, UK
2019

Bronze Medal

Syrah, 2016
Decanter World Wine Awards 2019, UK
2019

Bronze Medal

White, 2018
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2019

Bronze Medal

Chardonnay, 2017
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2019

Bronze Medal

Xinomavro, 2018
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2019

Bronze Medal

Red, 2017
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2019

Bronze Medal

Syrah, 2015
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2019

Bronze Medal

Syrah, 2016
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2018

Bronze Medal

Chardonnay, 2017
Decanter World Wine Awards 2018, UK
2018

Bronze Medal

Chardonnay, 2016
Decanter World Wine Awards 2018, UK
2018

Bronze Medal

Red, 2016
Decanter World Wine Awards 2018, UK
2018

Bronze Medal

Avaton, 2015
Decanter World Wine Awards 2018, UK
2018

Bronze Medal

Syrah, 2014
Decanter World Wine Awards 2018, UK
2018

Bronze Medal

Museum Collection Red, 2014
Decanter World Wine Awards 2018, UK
2018

Bronze Medal

White, 2017
Korea Sommelier Wine Awards 2018
2018

Bronze Medal

Malagousia, 2016
Korea Sommelier Wine Awards 2018