Αρχείο διακρίσεων

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται μόνο στην αγγλική γλώσσα.


43DISTINCTIONS
2024

Silver Medal

Syrah, 2022
Mundus Vini Spring Tasting, Germany
2024

Silver Medal

Syrah, 2022
Thessaloniki International Wine & Spirits Trophy, Greece
2023

Silver Medal

Syrah, 2021
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2022

Silver Medal

Syrah, 2020
The Balkans International Wine Competition. Bulgaria
2022

Silver Medal

Syrah, 2019
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2021

Silver Medal

Syrah, 2019
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition
2021

Silver Medal

Syrah, 2018
The Balkans International Wine Competition, Bulgaria
2021

Silver Medal

Syrah, 2020
Syrah du Monde, France
2021

Silver Medal

Syrah, 2019
Syrah du Monde, France
2020

Silver Medal

Syrah, 2018
Syrah du monde, France
2020

Silver Medal

Syrah, 2017
Syrah du monde, France
2020

Silver Medal

Syrah, 2017
Balkans Interantional Wine Competition, Bulgaria
2020

Silver Medal

Syrah, 2017
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition, Greece
2018

Silver Medal

Syrah, 2014
Korea Wine Challenge 2018
2018

Silver Medal

Syrah, 2014
Syrah du Monde 2018, France
2017

Silver Medal

Syrah, 2013
Balkan International Wine Competition, Bulgaria
2017

Silver Medal

Syrah, 2013
Mundus Vini Spring Tasting, Germany
2017

Silver Medal

Syrah, 2013
Vinalies Internationales, France
2016

Silver Medal

Syrah, 2013
Decanter World Wine Awards, UK
2016

Silver Medal

Syrah, 2011
Syrah du Monde, France
2016

Silver Medal

Syrah, 2013
Thessaloniki International Wine & Spirits Competition
2015

Silver Medal

Syrah, 2011
Decanter World Wine Awards, UK
2013

Silver Medal

Syrah, 2011
Decanter World Wine Awards, UK
2012

Silver Medal

Syrah, 2009
Decanter World Wine Awards, London
2011

Silver Medal

Syrah, 2007
International Wine Competition of Thessaloniki