Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις διατάξεις του ν. 2472/1997,  όπως έχει συμπληρωθεί µε τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες  95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι  όροι του παρόντος διατυπώνονται λαμβανομένου υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και µη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων  σχετικά µε τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το Κτήμα Γεροβασιλείου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων του παρόντος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης σας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το Κτήμα Γεροβασιλείου διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, µε την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και µόνο αρχές. Διατηρεί αρχεία µε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία αποστέλλετε αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε µε το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσετε την ύπαρξη προσωπικού αρχείου, τη διόρθωση αυτού ή την αλλαγή του.

Το Τμήμα Πωλήσεων είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

 

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Η πιστωτική σας κάρτα χρεώνεται µόνο για µία φορά και µόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή για την εξόφληση αγαθών/υπηρεσιών προς το Κτήμα Γεροβασιλείου. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

 

Cookies

Το Κτήμα Γεροβασιλείου μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της (π.χ. Καλάθι αγορών). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Κτήματος Γεροβασιλείου, και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Κτήματος είναι χρήσιµες ή δημοφιλείς.

Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση όμως, που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Κτήματος Γεροβασιλείου δεν επιθυµεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.